logo


Luna Folio là một chủ đề blogger đáp ứng đặc biệt cho các blog dựa trên công ty và danh mục đầu tư. Đó là chủ đề nhẹ trọng lượng  mà rất dễ sử dụng và nhanh chóng để tải. Nó được thực hiện với mẫu mã mới nhất để làm đẹp hơn. Nó cũng có một hiệu ứng thị sai mượt mà thu hút người xem của bạn.

Luna Folio is a responsive blogger theme specially made for corporate and portfolio based blogs. It is light weight theme which is easy to use and fast to load. It is made with latest code’s to make it more stunning. It also have a smooth parallax effect which attract your viewers.

Luna Folio Responsive Blogger Template